ประวัติกีฬาเปตองสากล

ประวัติกีฬาเปตอง

กำเนิดและเริ่มต้นของกีฬาเปตอง เรื่องราวเล่าของกีฬาเปตองในประวัติศาสตร์ ความเข้าใจจากเรื่องราวต่าง ๆ

การแพร่กระจายของกีฬาเปตอง

การก่อตั้งสมาคมและการพัฒนาต่อไป

ประวัติกีฬาเปตอง

ประวัติกีฬาเปตองในประเทศไทย

การสนับสนุนและความนิยมของกีฬาเปตองในประเทศไทย

การก่อตั้งสมาคมกีฬาเปตองในประเทศไทย

ส่วนการสนับสนุนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การเปลี่ยนแปลงในชื่อและการเป็นสมาคมกีฬาเปตองของประเทศไทย

ประวัติกีฬาเปตอง

การแข่งขันกีฬาเปตองครั้งแรกของโลก

กีฬาเปตองคืออะไร?

กีฬาเปตองมีกฎอะไรบ้าง?

มีประเภทของกีฬาเปตองอะไรบ้าง?


บทความโดย : petanqueth


Scroll to Top