วิธีการเข้าลูกบูล : กีฬาเปตอง

เปตอง (Petanque) เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสในต้นศตวรรษที่ 20 และมีลูกกลางวงกลมที่ต้องโยนให้มีชื่อเรียกอีกหลายอย่าง เช่น “ลูกบูล” หรือ “ลูกกลม” กีฬาเปตองถูกพัฒนาขึ้นมาจากกีฬาโบว์ลส์และกีฬาบูกกี้ และกลายเป็นกีฬายอดนิยมที่เล่นในพื้นที่กว้างของฝรั่งเศส โดยเฉพาะในช่วงหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

  1. การเริ่มเล่น: ทีมที่ชนะการจุดฟ้าต้นสนามจะได้เริ่มเล่นก่อน โดยการโยนเป้าหมายลงสนามกึ่งวงกลม
  2. การโยนลูกบูล: ผู้เล่นจะโยนลูกบูลจากจุดเริ่มต้นให้ใกล้เป้าหมายให้ได้มากที่สุด และพยายามให้ลูกบูลอยู่ใกล้กันมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้คะแนน
  3. การนับคะแนน: ทีมที่มีลูกบูลใกล้เป้าหมายมากที่สุดจะได้คะแนน 1 คะแนนต่อลูกบูลที่อยู่ใกล้เป้าหมาย การนับคะแนนจะเริ่มต้นหลังจากทุกทีมได้โยนลูกบูล 6 ลูกทุกคน
  4. การเล่นรอบถัดไป: ทีมที่ได้คะแนนจะได้โอกาสเป็นคนเริ่มเล่นในรอบถัดไป และเริ่มต้นโยนเป้าหมายลงสนาม

บทความโดย : petanqueth


Scroll to Top